• address
    Tel : 0552 756 93 16
  • email
    E-Posta : kozakadin16@gmail.com
  • call
    Adres : Konak M. Seçkin S. No:23/1 Nilüfer Bursa

İlkelerimiz…

Koza Kadın Derneği, Gönüllü kadınlardan oluşan sivil bir kuruluştur.

Devletlerden, hükümetlerden ve siyasi partilerden bağımsız bir örgüttür.

Irk, dil, din, renk, siyasi görüş ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın tüm kadınların cinsiyetçiliğe karşı ortak mücadele etmesini savunur.

Koza Kadın Derneği, kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile dayanışma haklarını bir bütün olarak benimser ve savunur her türlü ayrımcılığa, ötekileştirmeye karşı mücadele eder..

 

Amaçlarımız

Bizler özellikle toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet ve kadın emeği konularına yönelik çalışmalar yapmayı ve özellikle her dönemde bir konuya yoğunlaşmayı önemsedik.

Derneğimiz, “kadın hak ve özgürlükleri” konusunda çalışmalar yapmak, kadınlar arasında dayanışmayı” yükseltmek amacı ile kurulmuştur.